KDJK outsourcing it

Obsługa informatyczna twojej firmy

Serwer FTP dostępny jest pod adresem ftp.kdjk.pl
Korzystanie z serwera wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła.

Logowanie na konto Anonymous jest wyłączone.

 

Aby uzyskać dostęp do plików należy użyć menadżera FTP
lub zalogować się do serwera wykorzystując przeglądarkę internetową lub menadżer plików.

 

W systemach z rodziny Windows:

  • Otwórz Mój komputer (Windows XP) lub Komputer (WindowsVista, Win7), lub inny menadżer plików.
  • W pasku adresu wpisz ftp.kdjk.pl i wciśnij Enter.
  • Ewentualny komunikat o błędzie należy zamknąć.
  • Z menu kontekstowego (dostępne pod prawym przyciskiem myszy) lub menu Plik wybrać: Zaloguj jako.
  • Podaj nazwę użytkownika i hasło, następnie wciśnij zaloguj.
  • Dostęp i wymiana plików odbywać się będzie analogicznie jak z innymi katalogami na komputerze.